La desconeguda figura de l'administrador suplent

La desconeguda figura de l'administrador suplent De conformitat amb…


Assistència a les Juntes per mitjans telemàtics i Juntes exclusivament telemàtiques

Assistència a les Juntes per mitjans telemàtics i Juntes exclusivament…


Es pot controlar la comercialització per tercers de productes portadors de marca registrada?

Es pot controlar la comercialització per tercers de productes portadors de…


Prorrogada la possibilitat de celebrar juntes telemàtiques durant tot l'any 2021

Prorrogada la posibilidad de celebrar juntas telemáticas durante todo el año…


Prorrogada la possibilitat de celebració telemàtica de juntes durant tot l'any 2020

Prorrogada la possibilitat de celebració telemàtica de juntes durant tot l'any…