Ventura Garcés reforça la seva àrea de competència amb l'arribada de César Giner


El despatx Ventura Garcés, que recentment va obrir oficina a Madrid juntament amb els advocats Víctor de Cambra i Íñigo Ramilo, reforça la seva àrea de competència amb l’arribada de César Giner com Of Counsel.

César s’incorpora al Despatx per a donar el seu suport no sols a aquesta àrea, sinó també a les àrees de competència deslleial, propietat industrial i intel·lectual, mercantil, concursal i dret de societats.

César Giner és un destacat professor en la Universitat Carlos III de Madrid, on imparteix, des de fa més de 20 anys, una varietat de matèries i màsters, entre els quals destaquen el Màster Universitari en Assessoria Jurídica d’Empreses o el Títol d’Especialista en Dret Corporatiu i Control de Riscos Legals de l’Empresa. Prèviament, César va ser Conseller a Andersen Tax & Legal i Secretari General de l’Estudi Jurídic de la Universitat Carlos III de Madrid.

César ha compaginat la seva carrera professional com a professor amb la d’escriptor. “El dret de la competència, comerç electrònic i marques” (Editorial Tirant lo Blanch, València, 2014) o “La nova legislació espanyola davant l’evolució del Dret de la Competència” (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2010 – i del qual és coautor juntament amb els Srs. Lluís Berenguer Fuster i Antonio Robles Martín-Laborda) són algunes de les seves obres més destacades.

Ventura Garcés reforça així el seu equip d’experts en competència, tenint en compte l’augment d’assumptes relacionats amb les pràctiques econòmiques usades per a obtenir un avantatge sobre els competidors de manera deslleial, com a càrtels o abusos de posició dominant.