Àrees de Pràctica

A Ventura Garcés treballem en les següents Àrees de negoci:

Dret Processal

Litigació i Arbitratge

Dret Fiscal

Assessorament Fiscal i Tributari

Dret Immobiliari

Assessorament Jurídic Immobiliari

Propietat Industrial e Intel·lectual

Drets de Propietat

Protecció de Dades i Privacitat

Dret de Protecció de Dades Personals

Noves Tecnologies

Dret Digital i Assessoria en Tecnologies de la Informació

Dret Concursal

Assessorament en Reestructuracions e Insolvència

Dret Administratiu

Assessoria Administrativa en l’Esfera Pública