Dret Bancari

Assessorament Bancari I Mercat de Capitals

Les complexitats jurídiques dels mercats requereixen experiència i coneixement del sector.  Les xarxes de despatxos internacionals a les que pertanyem ens permeten assessorar les empreses en tots els aspectes legals relacionats amb el Dret bancari i el Mercat de capitals

Assessorem jurídicament els nostres clients en les seves relacions amb els bancs espanyols i estrangers, guiant-los en les operacions complexes del mercat de capitals com en les operacions de Project Finance, les operacions sindicades, les operacions de préstec o la constitució de garanties.

Donem cobertura legal integral a les empreses intervenint a favor dels seus interessos amb el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Guiem les emissores i inversors per garantir la correcta aplicació de la regulació actual del mercat de capitals i els acompanyem en tots els assumptes del dret bancari com en la gestió i tramitació de notificacions d’emissió i oferta, i en la distribució de valors negociables.