Dret Comunitari i de la Competència

Assessoria en Dret Europeu

L’experiència i la vocació internacional de Ventura Garcés es tradueix en el domini de la normativa jurídica tant nacional com europea del Dret de la Competència.

El nostre equip de juristes especialitzats en l’àrea de la competència assisteix als nostres clients davant dels tribunals competents a Espanya i la Comunitat Europea. Controlem la normativa legal en concentracions econòmiques. Ens especialitzem en la gestió de notificacions a la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència) i de les notificacions a la Comissió Europea en les operacions d’abast comunitari.

Assessorem els nostres clients davant les autoritats espanyoles i europees davant l’inici d’expedients sancionadors relacionats amb pràctiques anticompetitives, com, per exemple, cartells, abusos de posició dominant o pràctiques restrictives de la competència. Apliquem la legislació del Dret de Competència i les seves implicacions en diferents casos d’acords i actuacions empresarials. En aquesta àrea s’hi inclouen tant els acords verticals i horitzontals entre empreses com la distribució o els subministres.