Noves Tecnologies

Dret Digital i Assessoria en Tecnologies de la Informació

A Ventura Garcés estem preparats per fer front als reptes que la carrera tecnològica va plantejant cada dia a la nostra societat. En un escenari tan canviant, els nostres advocats actualitzen contínuament els seus coneixements sobre la normativa jurídica relativa a les noves tecnologies. Oferim assessorament integral i solucions innovadores per atendre totes les necessitats de les empreses en matèria tecnològica.

E-commerce i Ciberseguretat

Assessorem els nostres clients en tots els aspectes legals relacionats amb l’E-commerce i ciberseguretat. Gestionem les contractacions en línia de les empreses i actuem en els conflictes entre dominis web i marques. També estudiem i assessorem la protecció dels drets de les pàgines web.

FinTech

Oferim assessoria legal en el desenvolupament, consolidació i protecció de les infraestructures digitals de les empreses. D’aquesta manera, ajudem a millorar les seves operacions tecnològiques i ens avancem de forma estratègica per assegurar sistemes efectius que compleixin amb les normes legals vigents.

Contractes Tecnològics

Oferim el nostre assessorament per a tot tipus de contractes tecnològics: llicències de programari, contractes de dipòsit de codi font (escrow), contractes de llicències i cessió de drets d'explotació, contractes per encàrrec de desenvolupament de programes d'ordinador, o projectes informàtics de outsourcing tecnològic i manteniment, entre altres. Tenim gran experiència en l'assessorament a empreses que operen a través d'Internet, assessorant en l'elaboració de contractes i garantint el compliment de l'àmplia normativa aplicable al sector.