Propietat Industrial i Intel·lectual

Drets de Propietat

L’equip d’advocats multidisciplinaris de Ventura Garcés atén i assessora de forma especialitzada les empreses en les matèries jurídiques relacionades amb la protecció i explotació dels seus drets de propietat industrial i intel·lectual. L’objectiu del despatx és sempre garantir els seus interessos i assessorar-los en la protecció dels seus actius intangibles.

Assessoria de Drets de la Propietat Industrial e Intel·lectual

Acompanyem a les marques i a les empreses que les representen per fer prevaler els seus interessos i protegir els seus drets de propietat tant industrial com intel·lectual. Els aconsellem en la redacció de contractes de llicència, de franquícia i assistència tècnica, d’encàrrecs d’obres, llicències de software o contractes d’edició. A aquests serveis s’hi sumen l’assessorament legal en l’adaptació d’obres preexistents, o en la reproducció i distribució musical i cinematogràfica.

Protecció de Drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual

Disposem d’advocats especialitzats en el dret de protecció per assegurar els nostres clients la defensa dels seus interessos. Actuem en els processos jurídics penals, mercantils i contenciosos-administratius per garantir la prevalença dels drets d’exclusivitat.

Representació Legal Internacional

En matèria de comercialització de productes, representem jurídicament empreses espanyoles i estrangeres. Ens ocupem de les qüestions legals que implica la presentació i seguiment de sol·licituds d’intervenció duanera per controlar la importació de productes falsificats en territori espanyol. També oferim acompanyament legal als nostres clients en la comercialització de productes a Espanya.