Avís Legal i Condicions d’Ús


  1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DE LA WEB

Els titulars de la pàgina web www.venturagarces.com son:

  • VENTURA GARCÉS SERVEIS LEGALS, S.L.P., una firma especialitzada en la prestació de serveis jurídics professionals, domiciliada al carrer Freixa, 26-28, baixos, 08021 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40.783, Foli 21, Full B-374983, amb CIF B-64746241. Telèfon: +34 932419740 i;
  • VG MADRID 2020, S.L.P., una firma especialitzada en la prestació de serveis jurídics professionals, domiciliada al carrer Marqués de la Ensenada 14, 1º, 15, 28004 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Volum 40.550 Foli 1, Full M-719786, amb CIF B-88645858. Telèfon: +34 914312085.

L’usuari pot contactar amb els titulars de la pàgina web a les següents direccions de correu electrònic: barcelona@venturagarces.com i madrid@venturagarces.com.

 

  1. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB

La present pàgina web proporciona informació sobre Ventura Garcés (en endavant “VG“) i la seva activitat professional. Així mateix, permet sol·licitar informació addicional i rebre novetats legislatives i jurisprudencials.

Aquesta pàgina web té caràcter merament informatiu i els seus continguts no constitueixen assessorament jurídic.

L’usuari accepta que l’ús que faci de la Web el realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

VG es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions d’ús de la present pàgina web.

L’accés a la web per part de l’usuari implica l’acceptació de les presents condicions.

 

  1. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

VG és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual continguts a la web.

Queda expressament prohibit copiar, reproduir, modificar o distribuir tot o part del contingut de la web sense el consentiment previ, exprés i per escrit de VG.