Alfonso Clemente

Advocat Senior

+34 91 431 20 85
Àrees de
pràctica

Responsabilitat Patrimonial de l'Administració

Civil

BIOGRAFIA

La seva trajectòria professional prestant assessorament, tant a persones físiques com a societats, li ha portat a desenvolupar-se en múltiples matèries, especialitzant-se en les àrees de bancari, processal i contenciós administratiu, responsabilitat patrimonial de l’administració, tributari i civil.

En referència al dret bancari, l’Alfonso assessora a clients en reclamacions així com en oposicions a execucions hipotecàries per clàusules abusives, bons convertibles, obligacions subordinades o clàusules sol, entre d’altres.

Tanmateix també és un expert en responsabilitat patrimonial de l’administració, ja que defensa els interessos d’asseguradores d’entitats locals en procediments contencios-administratius, així com de particulars i empreses contra les administracions públiques.

Pel que respecta al dret tributari, presta assessorament en l’oposició i defensa en expedients de comprovació de valors o en la fiscalitat en la successió de patrimonis inter vivos i mortis causa.

S’incorpora a Ventura Garcés al maig de 2023, després de desenvolupar la seva carrera professional a De Cambra Advocats i posteriorment en despatx propi.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada

Màster en Assessoria d’Empresa

Castellà

Anglès

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Ciudad Real