Esther Rodríguez

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials

+34 91 431 20 85
Àrees de
pràctica

BIOGRAFIA

Esther Rodríguez és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i responsable del Departament Fiscal de l’oficina de Madrid.

La seva dilatada carrera professional l’ha portat a centrar-se en la fiscalitat nacional, principalment en l’assessorament d’empreses. La seva activitat se centra en l’assessorament al contribuent en matèries d’IVA, Imposat de Societats, IRPF, declaracions informatives, Impost sobre la Renda de no Residents, Impost sobre Patrimoni i en l’elaboració i presentació de les diferents obligacions tributàries.

Esther també ha realitzat assessorament en la planificació dels impostos sobre la Renda de les Persones Físiques, sobre el Patrimoni i sobre Successions i Donacions, de cara a la reducció al mínim dins de la legalitat, de la càrrega tributària a suportar pels subjectes passius.

També ha participat en processos de “due dilligence” tributàries en M&A mercantils nacionals i internacionals.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials en la Universitat Complutense de Madrid

Curs d’Anàlisi de Balanços

Curs de Comptabilitat d’empreses Constructores i Immobiliàries

Curs de nòmines i Assegurances Socials

Curs de Comptabilitat i Finances i Gestió d’empreses

Curs d’Auditor júnior

Preparació d’oposicions al cos d’Auditors i Comptadors del Tribunal de Comptes

Castellà

Anglès

Francès

Italià


ARTICLES RELACIONATS