Política de Privacitat


 1. ¿Qui és el responsable de tractament de les seves dades personals?

VENTURA GARCÉS SERVEIS LEGALS, S.L.P., domiciliada al carrer Freixa, 26-28, baixos, 08021 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40.783, Foli 21, Full B-374983, amb CIF B-64746241 i;

VG MADRID 2020, S.L.P., domiciliada al carrer Marqués de la Ensenada, 14, 1º, 15, 28004 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Volum 40.550, Foli 1, Full M-719786, amb CIF B-88645858.

 1. ¿Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

VG tractarà les dades personals de l’usuari facilitades mitjançant aquesta web, de manera manual o automatitzada, per les següents finalitats:

 • Enviar notícies, articles, publicacions i continguts informatius relacionats amb el Despatx i d’actualitat jurídica (novetats legislatives i jurisprudencials).
 • Analitzar la seva activitat realitzada a la nostra web.
 • Atendre les consultes que ens hagi pogut traslladar a través del nostre formulari de contacte o el nostre correu electrònic corporatiu.
 • Gestionar la participació del candidat en els processos de selecció del Despatx

 

 1. ¿Quines categories de dades personals tractem?

VG tracta les següents categories de dades personals de l’usuari:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, direcció de correu electrònic, telèfon i empresa.
 • Dades acadèmiques i professionals: imatge del candidat, formació/titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis professionals, aficions i interessos (en el cas de processos de selecció).
 • Dades de trànsit: direcció IP.

 

 1. ¿Durant quant temps conservem les seves dades personals?

VG conservarà les dades personals que ens faciliti durant el temps necessari per complir les finalitats respecte les quals foren recollides, sempre i quan no revoqui el seu consentiment. A més, VG es reserva el dret de conservar les dades personals de l’usuari degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

 

 1. ¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base jurídica que permet a VG tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades a l’apartat 2 anterior és el consentiment que ens hagi prestat, o bé, l’interès legítim.

 

 1. ¿A qui comuniquem les seves dades personals?

Les dades personals seran exclusivament tractades per VG i no seran cedides a tercers, a menys que resulti necessària la seva intervenció per a la correcta realització de les finalitats anteriorment indicades, sens perjudici de la cessió a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) quan una norma legal així ho estableixi.

 

 1. ¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los? 

L’informem que vostè pot exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals.

Si desitja exercir qualsevol d’aquests drets, pot dirigir-se a nosaltres per correu ordinari a la direcció postal indicada a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat, o bé, per correu electrònic lopd.bcn@venturagarces.com, facilitant en ambdós casos nom, cognoms i fotocòpia del seu DNI.

VG es reserva el dret a modificar i actualitzar la present Política de Privacitat.