Ana Mª Álvarez

Advocada Senior

+34 91 431 20 85
Àrees de
pràctica

Dret de l'Edificació i Urbanisme

Dret de Família i Successions

BIOGRAFIA

L’Ana Álvarez és advocada especialitzada en les àrees de Civil, Processal, Dret de l’Edificació, Immobiliari i Urbanisme, i Noves Tecnologies. Com a funcions té, entre altres, la d’assessorar jurídicament tant a persones físiques com a societats, així com la iniciació i prossecució de procediments judicials, incloent l’assistència a vistes.

Quant al vessant urbanístic, és especialista en estudi i redacció d’informes sobre l’estat urbanístic del sòl i el seu posterior desenvolupament. Ha dut a terme totes les tasques pròpies de Secretaria, així com de Presidència/Gestoria de Juntes de Compensació. Duu a terme la redacció de tot tipus de contractes relatius a l’execució d’obres d’urbanització, així com el control de la fase d’execució d’aquestes obres.

La seva formació i dilatada experiència l’han convertit així mateix en especialista en dret immobiliari i de l’edificació. L’Ana redacta tot tipus de documents i contractes, i actua en procediments judicials relatius a aquestes matèries (opció de compra, arres, compravenda, permuta, execució d’obres, arrendament, intermediació immobiliària, etc.). També porta el control jurídic de la gestió d’obres d’edificació i d’expedients de major/menor cabuda, agrupació i segregació de finques i tramitació de llicències, entre altres qüestions.

En l’apartat de Noves Tecnologies, presta consultoria sobre Protecció de dades (LOPDGDD, RGPD, LSSI) i sobre aspectes legals en Internet i en Xarxes Socials.

Ana assessora també en Dret de successions i del Dret de família.

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid

Postgraus: Urbanisme; Gestor Immobiliari; Data Protection Officer/DPD

Castellà

Anglès

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid

Xarxa d’Advocades i Advocats d’Espanya. (Associació en defensa de la Justícia i de la professió d’advocat)

Reconeguda per Best Lawyers com una de les millors advocades a Espanya en l’àrea d’Urbanístic


ARTÍCLES RELACIONATS